6. apríl 2022

Ársupp­gjör Hörpu fyrir rekstr­ar­árið 2021

867 viðburðir í Hörpu á árinu þrátt fyrir krefjandi aðstæður

  • Jákvæð EBITDA – niðurstaða umfram væntingar.
  • Eigendur hafa staðið með Hörpu í gegnum Covid-19.
  • Nýir veitingastaðir, verslun, gestastofa, sýningar- og upplifunarrými liður í endurnýjun Hörpu.
  • Viðburðahald náði 60% af umfangi 2019.

Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. (Harpa) hefur gefið út samstæðureikning sinn fyrir rekstrarárið 2021 og var hann samþykktur á aðalfundi Hörpu sem haldin var í dag. Síðastliðið starfsár var tíunda starfsár Hörpu og var afmæli hússins því fagnað á liðnu ári. Líkt og árið á undan var reksturinn markaður af heimsfaraldri og síbreytilegum samkomutakmörkunum sem skýrir tekjutap samstæðunnar að fjárhæð 162,2 milljónir króna sem er þó minna tap en árið 2020 sem var 184,7 milljónir króna. Heildartekjur Hörpu á árinu 2021 voru 782,5 milljónir króna samanborið við 513,6 milljónir króna árið á undan, en voru 1.209,6 milljónir króna árið 2019 fyrir Covid-19. Rekstrarhagnaður samstæðunnar fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 121,7 milljón króna árið 2021, samanborið vid 113,2 milljónir króna árið 2020. Eigið fé samstæðunnar nam 10.953 milljónum króna í árslok 2021 og er eiginfjárhlutfallið 33%.

Svanhildur Konráðsdóttir forstjóri Hörpu

„Okkur miðar mjög í rétta átt bæði í rekstri og starfsemi og ég er bjartsýn á framhaldið. Það hefur verið gríðarlega mikill lærdómur að stýra starfsemi og viðburðum í húsinu á tímum síbreytilegra samkomutakmarkana. Margir viðburðir, jafnt listviðburðir og þeir sem tengjast atvinnulífinu voru jafnframt sendir út í einhverju formi. Það fyrirkomulag er komið til að vera og við höfum innleitt tækni og þekkingu í húsinu sem er á heimsmælikvarða. Við höfum jafnframt umbylt jarðhæð Hörpu og hafið samstarf við nýja rekstraraðila þar sem áhersla hefur verið lögð á að fjölbreytt þjónusta endurspegli kjarnastarfsemina og þau gæði sem Harpa stendur fyrir. Breytingar í umhverfi Hörpu eru einnig jákvæðar að mati Svanhildar; ,,Uppbyggingin á svæðinu er mikilvæg fyrir okkur og mun koma til með að styðja við starfsemi Hörpu á margan hátt samhliða því að hafnarsvæðið verður fallegra, líflegra og aðgengilegra. Þetta nýja samhengi mun koma til með að styrkja samkeppnishæfni okkar á alþjóðlegum vettvangi. Það er líka gaman að ganga inn í nýjan áratug í starfsemi Hörpu með allar þær frábæru breytingar sem orðið hafa á húsinu og nágrenni þess.“

Ný og breytt Harpa - sterkari til framtíðar

Afmælisárið var nýtt til að styðja við uppbyggingu Hörpu til framtíðar auk þess sem viðburðarríkri sögu var fagnað með ýmsum hætti. Eigendur Hörpu færðu húsinu veglegar gjafir sem eru nýr konsertflygill sem Víkingur Heiðar Ólafsson vígði á útgáfutónleikum sínum í nóvember síðastliðinn og útilistaverkið Vindharpan eftir Elínu Hansdóttur sem verður vígt á Hörputorgi í vor. Einn af hápunktum afmælisársins var heimsókn Concertgebouworkest, einnar bestu sinfóníuhljómsveitar í heimi, sem hélt tónleika á vegum Hörpu í Eldborg.

Umbóta- og fjárfestingarverkefni voru fyrirferðarmikil á árinu. Þar má helst telja breytingar á jarðhæð hússins með opnun nýrrar gagnvirkar gestastofu og miðasölu, umfangsmikila LED ljósavæðingu sem er græn lausn og skilar sér í orkusparnaði til lengri tíma litið, nauðsynlegt viðhaldi á fasteign og innleiðingu á fjórða áfanga af fimm grænum skrefum í umhverfismálum. Hjóðhimnar, nýtt upplifunar- og uppgötvunarrými á sviði tónlistar sem hannað var af þverfaglega hönnunarteyminu Þykjó, var opnað fyrir yngstu kynslóðina og sömuleiðis Hringátta, ný gagnvirk innsetning þar sem myndgerðir náttúrukraftar umlykja gesti við tónlist eftir Högna Egilsson. Jafnframt voru gerðir samningar við nýja rekstraraðila að tveimur veitingastöðum, Hnossi og La Primavera auk þess sem Rammagerðin opnaði í nýju rými á jarðhæðinni. Reykjavik Recording Orchestra hóf starfsemi í húsinu auk Listvals sem opnaði nýtt sýningarými fyrir myndlist.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, endurkjörin formaður stjórnar Hörpu

,,Í Hörpu felast ótrúleg tækifæri til verðmætasköpunar fyrir íslenskt samfélag. Menningarlegu verðmætin eru óumdeild á meðan önnur verðmæti felast í því að skapa forsendur fyrir árangri á ýmsum sviðum samfélagsins, öllum til hagsbóta. Hörpu er ætlað stórt hlutverk í íslensku samfélagi á komandi misserum og mikilvægt er að hvert tækifæri sé nýtt”.

80% aukning í fjölda viðburða og tæplega 100% aukning í miðasölu á milli ára

Þrátt fyrir að áhrif heimsfaraldursins hafi dregist á langinn og litað alla starfsemi ársins voru haldnir 867 viðburðir í Hörpu samanborið við rúmlega 500 á árinu 2020. Það eru að jafnaði um 17 á viku og rúmlega 60% af viðburðahaldi venjulegs árs. Haldnir voru 465 listviðburðir; tónleikar, leiksýningar og listsýningar. Sinfóniuhljómsveit Íslands hélt þar af 75 tónleika. Listviðburðir Íslensku óperunnar voru alls níu talsins. Í Hörpu voru haldnar 324 ráðstefnur, fundir og veislur samanborið við 141 slíka viðburði árið á undan. Um 124 þúsund aðgöngumiðar seldust á síðasta ári samanborið við um 65 þúsund árið 2020 en miðafjöldi árið 2019 var 232 þúsund. Heildarvelta miðasölu á árinu nam um 685 milljónum króna samanborið við 301 milljón króna árið 2020 og 1.294 milljónir króna á árinu 2019.

Fasteignagjöld meirihluti húsnæðiskostnaðar

Húsnæðiskostnaður var 595 milljónir króna en hlutur fasteignagjalda í þessum kostnaðarlið er 309,7 milljónir króna eða ríflega helmingur. Allt frá árinu 2013 hafa eigendur Hörpu, íslenska ríkið (54%) og Reykjavíkurborg (46%), lagt til rekstrarframlag til að tryggja rekstrarhæfi samstæðunnar. Framlagið er fyrst og fremst að mæta háum fasteignagjöldum, kostnaði vegna viðhalds byggingar sem jafnframt er listaverk og til að sinna mikilvægu menningarhlutverki Hörpu. Rekstrarframlag frá eigendum á árinu var 450 milljónir króna auk tekjufærðs mismunar vegna fjármögnunarsamnings að fjárhæð 25,3 milljónir króna. Í ár líkt og árið 2020 lögðu eigendur til sérstakt viðbótarframlag – síðastliðið ár að upphæð 284,5 milljónir króna - til að mæta lamandi áhrifum heimsfaraldursins á kjarnastarfsemi Hörpu á sviði viðburðahalds og ferðaþjónustu.

Annar rekstrarkostnaður voru laun og launatengd gjöld sem námu 483,6 milljónum króna og hækkaði sá liður um 72,6 milljónir króna. Hækkun launakostnaðar á milli áranna 2020/2021 skýrist af auknu umfangi í viðburðahaldi auk þess sem þorri fastra starfsmanna vann í skertu starfshlutfalli árið 2020 eftir því sem verkefnastaða leyfði og á meðan að úrræði eins og hlutabótaleið voru í gildi. Stjórnendateymi og stjórn Hörpu tóku jafnframt á sig launaskerðingu á umræddu tímabili. Rekstrargjöld samstæðunnar námu alls 1.445.6 milljónum króna og jukust um 25% vegna aukinna umsvifa eftir að hafa dregist saman um ríflega 30% árinu undan.

María Rut Reynisdóttir, skrifstofustjóri menningarmála hjá Reykjavíkurborg tekur sæti í stjórn Hörpu

Á aðalfundi Hörpu var María Rut Reynisdóttir kjörin ný í stjórn en Arna Schram stjórnarmaður féll frá í ársbyrjun 2022. Hennar framlag til stjórnarstarfa hjá Hörpu var dýrmætt og er mikils metið af öllum sem störfuðu með henni á vettvangi Hörpu. Stjórnin er að öðru leyti óbreytt og hana skipa; Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir formaður, Árni Geir Pálsson, Aðalheiður Magnúsdóttir og Guðni Tómasson. Forstjóri Hörpu er Svanhildur Konráðsdóttir.

Nánari upplýsingar veitir Svanhildur Konráðsdóttir í síma 693-9363 eða svanhildur@harpa.is.

Fréttir